บริการของเรา

หจก.เชียงใหม่ธนาพัฒนา มีบริการรับฝากสินค้า,บริหารจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการขนส่งครบวงจร

รับฝากสินค้ารายวัน รายเดือน

- พาเลทแบบแยกชนิดสินค้า พร้อมบริหารจัดการคงเหลือ อัปเดต Real Time
- พาเลทแบบรวม ไม่ระบุชนิดหรือจำนวนสินค้า
- คอกล้อมแบบรวม ไม่ระบุชนิดหรือจำนวนสินค้า
- กล่องขนาด 87 ลิตร หรือ 0.087 คิว

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน และการเคลื่อนไหวของสินค้าแบบ Real Time สามารถสั่งหยิบสินค้าได้ทันที ด้วยระบบ User Lock-in ลดความผิดพลาดในการสั่งหยิบสินค้า

บริการจัดส่ง กระจายสินค้า

สามารถไปรับสินค้า/วัตถุดิบ มาเก็บรักษา พร้อมสามารถส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ รวมถึงการส่งวัตถุดิบเข้าสายการผลิตของลูกค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ให้เช่าคลังสินค้า รายเดือน รายปี และระยะยาว

มีบริการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าของตนเอง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 24 ชม. มีกล้อง CCTV On line จุดพักรถขนส่ง ที่จอดรถส่วนกลาง และห้องประชุม ให้บริการเฉพาะลูกค้าของเรา