ติดต่อเรา

หจก.เชียงใหม่ธนาพัฒนา (CTP)

ตั้งอยู่วงแหวนรอบกลาง ต.หนองหอย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ ประมาณ 8.1 กม.
Phone: 098 749 0909
Email: welovectp@gmail.com

บริษัท ซีทีพี ดีซี (CTP DC)

ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 1.6 กม.
ห่างจากเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 15 กม.
Phone: 098 749 0909
Email: welovectp@gmail.com

Send us an Email